MITEN HELOSAN VAIKUTTAA PLANEETTAAMME

Vastuullisuus on tärkeä osa HELOSANIN arvoja. Pyrimme jatkuvasti olemaan vuorovaikutuksessa maailmamme kanssa mitä hellävaraisimmilla tavoilla, luodaksemme ihonhoitotuotteita, jotka suojaavat sekä ihoamme että luontoa. Huolellinen suhtautumisemme ympäristöön ja sitoutumisemme luontoon ulottuu luonnonvarojen ja kestävien pakkausten käytöstä jätteen vähentämiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Pidämme erittäin tärkeänä pitkäaikaisen yhteistyön solmimista tavarantoimittajien kanssa, jotka takaavat korkean laatutason sekä ympäristö- ja henkilöresurssien kunnioittavan hyödyntämisen. Pyrimme aina edistämään hyvää elämää kaikille, vaarantamatta tulevien sukupolvien tarpeita.

GMP – Good Manufacturing Practice
GMP tulee sanoista Good Manufacturing Practice. Se on järjestelmä, jonka tavoitteena on varmistaa, että ihmisten terveyteen suoraan liittyvät tuotteet, kuten lääkkeet, lääkinnälliset työkalut, elintarvikkeet ja kosmetiikka valmistetaan turvallisissa ympäristöissä ja olosuhteissa. Määrittelee ja valvoo tuotantopaikan, ympäristön, työkalujen ja tuotantoprosessin, henkilöstön ja raaka-aineiden laatua ja luotettavuutta. GMP kattaa myös tämän alan hyväksymällä kosmetiikkalakeja, jotka antavat hyväksyntänsä “kosmetiikkaluokan” tuotteille.

Korkea laatu koko valmistusprosessin ajan

Helosan® on dokumentoidusti vastuussa kosmetiikka-asetuksen, ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikan mukaisesti. Turvallisuus- ja laadunvalvontamme tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa varmistavat, että tuotteidemme laatu on parasta mahdollista jokaisessa yksikössä. Suorittamalla ja ohjaamalla koko prosessin ideasta tuotteeseen voimme taata sekä terveelliset työolosuhteet että korkealaatuiset koostumukset turvallisilla ainesosilla.

HELOSAN® valmistetaan hyvillä tuotantotavoilla (Good Manufacturing Practice, GMP). Hyvien tuotantotapojen (GMP) tarkoituksena on tarjota ihonhoitoa, johon kuluttaja voi aina luottaa ja olla varma, että se on turvallista ja tehokasta. GMP -järjestelmän perustamisen myötä voimme varmistaa, että tuotteemme valmistetaan määrätyissä olosuhteissa ja standardeissa, jotka ohjaavat valmistusta, pakkaus mukaan lukien. Tämä sisältää myös henkilöstön koulutusta ja vastuita koskevat säännöt.

Sinun turvallisuutesi kuluttajana GMP-tuotannossa:

  • Varmistaa kosmetiikka-asetuksen ja ainesosien sisältöön liittyvien lakisääteisten vaatimusten noudattamisen.
  • Tuotteet ovat pätevän henkilön (QP) hyväksymiä laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi.
  • Työntekijöiden tietoisuus tuotantoturvallisuudesta on lisääntynyt.
  • Varmistaa jatkuvan laadunvalvonnan ja pätevyystestauksen.
  • Asiaankuuluvat prosessit pidetään hallinnassa erilaisten sekaannusten ja virheiden välttämiseksi tuotannon aikana.
  • Reklamaatio- ja tuotteiden palautusjärjestelmiä ylläpidetään.

Kestäviä raaka-aineita

Hyvät asiat tulevat parhaista mahdollisista lähteistä. Siksi varmistamme, että kaikki, mitä meillä on HELOSAN-tuotteissamme on turvallista ja terveellistä käyttää, ja siksi pyrimme käyttämään mahdollisuuksien mukaan kestävästi tuotettuja raaka-aineita. Etsimme jatkuvasti uusia, entistä parempia ainesosia ja vaihtoehtoisia lähteitä vähentääksemme ympäristövaikutuksiamme mahdollisimman paljon.

Kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla synteettiset raaka-aineet voivat olla selkeä etu sekä planeetallemme että ihollemme. Nämä ainesosat valmistetaan laboratoriossa tutkituissa ja turvallisissa olosuhteissa. Monissa tapauksissa synteettisesti valmistetut ainesosat ovat puhtaampia ja tasaisempaa laatua. Esimerkiksi mineraaliöljy (Paraffinum Liquidum) on synteettinen ja mieto ainesosa, joka sopii hyvin erittäin herkälle iholle tai iholle, jolla on ekseema. Synteettisten raaka-aineiden etuna on, että ne eivät kuluta luonnonvaroja ja sen lisäksi valmistaja voi paremmin hallita niiden pitoisuutta ihoreaktioiden välttämiseksi. Joissakin tapauksissa tämä voi tehdä synteettisesti tuotetuista ainesosista kontrolloiduimman ja resursseja säästävimmän valinnan.

Jätteiden vähentäminen ja kestävä pakkausfilosofia

Meille HELOSANILLA on itsestään selvää pyrkiä aina siihen, että ihonhoitotuotteemme ovat yhtä hellävaraisia ​planeetallemme kuin ihollemme. Pakkausfilosofiamme on “vähennä, käytä uudelleen, kierrätä”. Pitämällä tuotannon EU:n sisällä, panostamme HELOSANILLA voimakkaasti raaka-aineiden ja lopputuotteiden kuljetuksista aiheutuvien ilmastovaikutusten minimoimiseen.

Näemme jätteen resurssina ja pyrimme kohti kiertotaloutta käyttämällä kierrätysmateriaaleja. Tiedäthän, että HELOSAN-tuubit on valmistettu kierrätetystä muovista PE-LD 04. Olemme myös poistaneet kaksoispakkaukset, kuten ulkopakkaukset. Vähäisempi materiaalien käyttäminen pakkauksissamme säästää arvokkaita resursseja ja pienentää jätemäärää. Vähemmän jätettä tarkoittaa vähemmän saastumista ja vähemmän arvokkaiden resurssien kulutusta.

Jatkamme sekä tuotantomenetelmiemme että pakkausten kehittämistä säästääksemme energiaa, raaka-aineita ja päästöjä.

Sosiaalinen vastuu

HELOSAN-tuotteiden luominen on yhteistä toimintaa ja tunnemme vastuuta kaikista osapuolista. Huolehdimme, että kaikkia HELOSANIN-ihonhoitotuottein luomiseen osallistuneita kohdellaan siten kuin haluamme itseämme kohdeltavan: kunnioituksella ja huolella. Meidän käytännesäännöt asettaa toimittajille korkeat vaatimukset eettisen kaupan ja sosiaalisen vastuun aloilla. Suojelemme päättäväisesti ihmisoikeuksia emmekä suvaitse toiminnassamme ja toimitusketjussamme pakkotyötä, lapsityövoimaa, toimeentulorajan alapuolella olevia palkkoja, korruptiota tai syrjintää.